«Πότε ανησυχούμε;»

600x450-arthro-stafylidis
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Συμφώνα με τα ηλικιακά αναπτυξιακά ορόσημα μέχρι την ηλικία των 2 ετών το παιδί θα πρέπει μη λεκτικά να ανταποκρίνεται στο όνομα του και να ακολουθεί βασικές εντολές ενός σκέλους ή ενός σκέλους και ενός αντικειμένου.  Θα πρέπει επίσης να μπορεί να δείχνει κάτι που επιθυμεί ή κάτι που του ζητείται καθώς και να κοιτάει τον συνομιλητή του στα μάτια. Θα πρέπει επιπλέον να μπορεί να μιμηθεί τις κινήσεις κάποιου και να αλληλεπιδρά κοινωνικά με άλλους ανθρώπους. Λεκτικά από την άλλη θα πρέπει να λέει περίπου 20 λέξεις και να χρησιμοποιεί φράσεις με 2 λέξεις η καθεμία. Θα πρέπει να μιμείται τις φωνές των άλλων και να λέει τα ονόματα κυρίως γνωστών ή συγγενών. Τέλος, πρέπει να απαντάει και να ρωτάει απλές ερωτήσεις και να ζητάει αυτό που θέλει με απλές λέξεις. 

Από την ηλικία 2 έως 4 ετών, μη λεκτικά το παιδί θα πρέπει να μπορεί να ακολουθεί εντολές διπλές ή τριπλές και εντολές με πολλαπλά αντικείμενα. Επιπλέον, πρέπει να μπορεί να αναμένει είτε για να πάρει αυτό που θέλει είτε για να πάρει οδηγίες από κάποιον. Πρέπει να μπορεί να μετράει μέχρι το 10 και να ξέρει τα βασικά χρώματα, να παίζει φανταστικό και συμβολικό παιχνίδι και να ταξινομεί και να ταυτίζει αντικείμενα σύμφωνα με το χρώμα και το μέγεθος. Λεκτικά πρέπει να εκφράζεται με συνολικά 1540 λέξεις  περίπου και φράσεις 5 λέξεων, η ομιλία να είναι κατανοητή, να χρησιμοποιεί επίθετα και ρήματα και να έχει κατάλληλη δομή πρότασης.

Να γνωρίζει τι ανήκει στο ίδιο και τι όχι, να χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες και τοπικά επιρρήματα καθώς και να ξέρει να περιγράφει μια εικόνα με 4-5 λέξεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί χρόνους όπως ο μέλλοντας και ο αόριστος και να κάνει ερωτήσεις με τουλάχιστον δύο λέξεις. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αντιλαμβάνεται σχεδόν όλες τις προτάσεις σε μια ομιλία και να αντιλαμβάνεται ταξινομήσεις αντικειμένων καθώς και τη χρήση τους. Θα πρέπει να αντιλαμβάνεται την άρνηση και να γνωρίζει κοινωνικές ενάρξεις που τον βοηθούν να αλληλεπιδρά με άλλα παιδιά με σκοπό να παίξουνε. Ανησυχούμε αν παρατηρήσουμε δυσκολία σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς , είτε αν υπάρχουν προβλήματα στην απόδοση της ομιλίας ( π.χ. αν είναι ένρινη, αν έχει πολύ δυνατό ή χαμηλό τόνο, κομπιάσματα ή προβλήματα άρθρωσης), αν υπάρχουν πολλά σάλια, αν δείχνει ευαισθησία σε θορύβους ή αν παρουσιάζει στερεοτυπίες (κολλήματα και εμμονές με συγκεκριμένα αντικείμενα και κινήσεις).

Από την ηλικία των 4 έως των 6 ετών  η ομιλία του παιδιού πρέπει να είναι πλήρως κατανοητή από τρίτους , να ακολουθεί οδηγίες με 3-4 σκέλη, να αντιλαμβάνεται τις αλληλουχίες, να μπορεί να κάνει διάλογο με 4-6 σκέλη και να μπορεί να μεταφέρει λεκτικά μια ιστορία . Επίσης θα πρέπει να μιλάει με προτάσεις με 5-6 λέξεις, να παρουσιάζει τον εαυτό του  και να δίνει το ίδιο οδηγίες σε κάποιον.  Επιπλέον πρέπει να συνεργάζεται με άλλα παιδιά και να κρατάει τη σειρά του σε κάποιο παιχνίδι. Θα πρέπει να ξέρει να μετράει μέχρι το 30 και να γνωρίζει την έννοια του συνόλου. Επίσης πρέπει να γνωρίζει τα χρονικά ορόσημα( πρωί μεσημέρι βράδυ) , τις χρονικές έννοιες (πριν-μετά, πρώτα, ύστερα), τις ημέρες της εβδομάδας, τις εποχές και τους μήνες. Το παιδί θα πρέπει να σέβεται τις επιθυμίες των άλλων και να μπορεί να συντονίζεται με το συναίσθημα τους. Όσον αφορά την άρθρωση και την ροή της ομιλίας του, θα πρέπει ο λόγος του να είναι καταληπτός ως προς το μεγαλύτερο τμήμα του και η ροή της ομιλίας του να είναι φυσιολογική. Τέλος, θα πρέπει να μπορεί να συγκρίνει αντικείμενα, να αναγνωρίζει τον καιρό και να κάνει κατάλληλους συνειρμούς. Αν παρατηρήσετε δυσκολία σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς καλό είναι να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό.


Σταφυλλίδης Θεμιστοκλής Msc, λογοθεραπευτής
Δημοπούλου Φωτεινή
Ανατολή Σαββίδου

Subscribe to our Newsletter

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top