Γλώσσα Γ’ Δημοτικού, Ενότητα 2

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Μάθημα is currently closed

Τι θα μάθουμε σήμερα;

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τα κοινά και κύρια ουσιαστικά, τον Ενεστώτα ενεργητικής και παθητικής φωνής, τις καταλήξεις -τε και -ται των ρημάτων, τα επίθετα, τα βοηθητικά ρήματα έχω και είμαι, τις σύνθετες λέξεις και τον συλλαβισμό των λέξεων.