Γλώσσα Α’ Δημοτικού, Ενότητα 3

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Μάθημα is currently closed

Τι θα μάθουμε σήμερα;

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τα γράμματα Θ,θ, Μ,μ, Η,η, Γ,γ, Λ,λ Χ,χ, Ζ,ζ, Υ,υ και τις συλλαβές τους.