Γλώσσα Α’ Δημοτικού, Ενότητα 4

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Μάθημα is currently closed

Τι θα μάθουμε σήμερα;

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τα γράμματα Ου,ου, Β,β, Ω,ω, Δ,δ, Φ,φ, Ξ,ξ, Ψ,ψ και τις συλλαβές τους.