Γλώσσα Α’ Δημοτικού, Ενότητα 7

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Μάθημα is currently closed

Τι θα μάθουμε σήμερα;

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τα σημεία στίξης, την απόστροφο, την αλφαβητική σειρά των λέξεων, τα διαλυτικά και τις καταλήξεις των ουσιαστικών.