Γλώσσα Α’ Δημοτικού, Ενότητα 8

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Μάθημα is currently closed

Τι θα μάθουμε σήμερα;

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τα γένη των ουσιαστικών, τον αριθμό των ουσιαστικών και την κλίση τους. Επίσης θα γνωρίσουμε τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω και την ορθογραφία των ρημάτων της ενεργητικής φωνής.