Γλώσσα Β’ Δημοτικού, Ενότητα 17

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Μάθημα is currently closed

Τι θα μάθουμε σήμερα;

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα, τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι και τα θυλυκά ουσιαστικά σε -η και θα κάνουμε μια επανάληψη στα άρθρα και τις καταλήξεις των ουσιαστικών.