Γλώσσα Β’ Δημοτικού, Ενότητα 5

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Μάθημα is currently closed

Τι θα μάθουμε σήμερα;

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε την απόστροφο, τα διαλυτικά, τους δίφθογγους και τις ερωτηματικές λέξεις.