Γλώσσα Γ’ Δημοτικού, Ενότητα 10

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Μάθημα is currently closed

Τι θα μάθουμε σήμερα; 

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσουμε τα ρήματα με -άβω, το επίθετο πολύς, τα κύρια και κοινά ουσιαστικά, την κυριολεξία και την μεταφορά.