Γλώσσα Γ’ Δημοτικού, Ενότητα 9

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Μάθημα is currently closed

Τι θα μάθουμε σήμερα; 

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσουμε τις καταλήξεις των επιθέτων, το οριστικό και αόριστο άρθρο, τους χρόνους των ρημάτων, τις μςτοχές ενεργητικής και παθητικής φωνής, τα τονικά παρώνυμα, την Προστακτική Αορίστου και τον αδύνατο τύπο προσωπικής αντωνυμίας.