Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού, Ενότητα 9

Τι θα μάθουμε σήμερα;

Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τους αριθμούς μέχρι το 10.000, θα γνωρίσουμε τις κάθετες διαιρέσεις και θα κάνουμε επανάληψη στους δεκαδικούς αριθμούς.