Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού, Ενότητα 4

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Μάθημα is currently closed

Τι θα μάθουμε σήμερα;

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τα κλάσματα, τις κλασματικές μονάδες και τους απλούς κλασματικούς αριθμούς και τα ισοδύναμα κλάσματα.