Μαθηματικά Β’ Δημοτικού, Ενότητα 1

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Μάθημα is currently closed

Τι θα μάθουμε σήμερα; 

Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε να φτιάχνουμε αριθμούς μέχρι το 100 και να τους συγκρίνουμε, θα μάθουμε να προσθέτουμε αριθμούς με πάτημα στη Δεκάδα, θα μάθουμε να μετράμε τα εκατοστόμετρα, να βρίσκουμε το μισό και το διπλάσιο και να λύνουμε προβλήματα.