Ενότητα 1

Τι θα μάθουμε σήμερα; 

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τα σχήματα και τους αριθμούς μέχρι το 6 ποιοτικά και ποσοτικά.