«Αλφαβητική σειρά»

  • Για να γράψουμε σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις, γράφουμε πρώτα τις λέξεις που αρχίζουν από το άλφα (α), ύστερα αυτές που αρχίζουν από το βήτα (β) κ.ο.κ.

π.χ. αεροπλάνο, βάρκα, γερανός, δέντρο κτλ.

  • Όταν δυο ή και περισσότερες λέξεις αρχίζουν από το ίδιο γράμμα, τότε ελέγχουμε το δεύτερο γράμμα των λέξεων.

π.χ. τηγάνι, τίγρης, τοπίο, τραπέζι κτλ.