«Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς»

Οι τετραψήφιοι  αριθμοί έχουν Χιλιάδες, Εκατοντάδες, Δεκάδες και Μονάδες.

Ας γνωρίσουμε τους αριθμούς μέχρι 10.000.