«Αρτικόλεξα»

Αρτικόλεξα λέγονται οι λέξεις που σχηματίζονται από τα αρχικά γράμματα μεγάλων λέξεων.

Γράφονται με κεφαλαία και ανάμεσα τους βάζουμε τελεία.

π.χ. ΕΛ.ΤΑ. Ελληνικά Ταχυδρομεία

       Δ.Ε.Η  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού