«Διαχωρισμός άρθρων Της/ Τις και Τον/ Των»

 

Γράφουμε το της για ένα ζώο, πρόσωπο ή πράγμα θηλυκού γένους.

π.χ. της Νίκης, της τηλεόρασης, της τσάντας

 

 

 

Γράφουμε το τις για πολλά ζώα, πρόσωπα ή πράγματα θηλυκού γένους.

π.χ. τις ελπίδες, τις αυλές, τις χαρές.

 

 

 

Γράφουμε το τον για ένα ζώο, πρόσωπο ή πράγμα αρσενικού γένους.

π.χ. τον άνθρωπο, τον σκύλο, τον εχθρό.

 

 

 

Γράφουμε το των για πολλά ζώα, πρόσωπα ή πράγματα αρσενικού, θηλυκού και ουδέτερου γένους.

π.χ. των πιλότων, των θηκών, των όπλων.