«Διαχωρισμός ουσιαστικά – ρήματα»

Ρήματα είναι οι λέξεις που φανερώνουν πως ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση.

       π.χ. Ο Νίκος κοιμάται.

       Ο Γρηγόρης πλένει τα χέρια του.

Τα ρήματα έχουν δυο αριθμούς, Ενικό και Πληθυντικό.

  • Ενικός αριθμός: εγώ (α’ πρόσωπο), εσύ (β’ πρόσωπο), αυτός (γ’ πρόσωπο).
  • Πληθυντικός αριθμός:  εμείς (α’ πρόσωπο), εσείς (β’ πρόσωπο), αυτοί (γ’ πρόσωπο).

Ουσιαστικά ονομάζουμε τις λέξεις που φανερώνουν ένα ζώο, πρόσωπο ή πράγμα.

  π.χ. καρέκλα, τραπέζι, κήπος, θάλασσα, μολύβι, κ.α.

  • Τα ουσιαστικά έχουν 2 αριθμούς: Ενικό και Πληθυντικό
  • Τα ουσιαστικά βρίσκονται όπως και τα επίθετα στις πτώσεις: Ονομαστική, Γενική, Αιτιατική και Κλητική.