«Ενεστώτας ενεργητικής και παθητικής φωνής»

  • Ο Ενεστώτας είναι ο χρόνος που μας δείχνει τι κάνει κάποιος τώρα ή συνέχεια.

π.χ. Ο Γιάννης τρέχει.  Η μαμά μαγειρεύει κάθε μέρα.

  • Η ενεργητική φωνή δείχνει ότι κάνει κάποιος κάτι και έχει την κατάληξη ω στο πρώτο πρόσωπο του Ενεστώτα.

π.χ. Εγώ καθαρίζω το σπίτι. Εγώ ποτίζω τα λουλούδια.

  • Η παθητική φωνή δείχνει ότι κάποιος κάτι παθαίνει και έχει την κατάληξη μαι στο πρώτο πρόσωπο του Ενεστώτα.

π.χ. Εγώ καθαρίζομαι. Εγώ πλένομαι.