«Ερωτηματικές λέξεις»

Όταν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι, χρησιμοποιούμε συνήθως τις λέξεις:

  • Ποιος, ποια, ποιο
  • Πόσος, πόση, πόσο
  • Πού
  • Πώς
  • Πότε
  • Τι
  • Γιατί
  • Τίνος
  • Μήπως

π.χ. Ποιος είναι αυτός που σε χαιρετάει;

       Γιατί δεν ήρθες χθες στο σχολείο;

       Τίνος είναι αυτό το βιβλίο;