«Η Νεολιθική Εποχή στην Ελλάδα»

Με τις ανασκαφές οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πολλούς νεολιθικούς οικισμούς στην Ελλάδα. Οι πιο σπουδαίοι είναι το Σέσκλο και το Διμήνι στη Θεσσαλία και η Χοιροκοιτία στην Κύπρο. Το Σέσκλο ήταν χτισμένο πάνω σ’ ένα χαμηλό λόφο κοντά στη θάλασσα. Και οι δύο οικισμοί είχαν γύρω γύρω τείχη. Οι κάτοικοι τους δημιούργησαν ένα σημαντικό πολιτισμό που ανήκε στη νεολιθική εποχή.