«Η θρησκεία και η γραφή των Μυκηναίων»

Οι Μυκηναίοι λάτρευαν τη Μεγάλη θεά αλλά κυρίως πολλούς από τους θεούς του Ολύμπου. Τους λάτρευαν σε μικρά ιερά και σε ιερά άλση.

Για τους νεκρούς έφτιαχναν μεγαλοπρεπείς τάφους με θολωτή οροφή και τους νεκρούς τους σκέπαζαν με χρυσές προσωπίδες. Κοντά τους έβαζαν τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα οποία ονομάζονταν κτερίσματα.

Οι Μυκηναίοι μιλούσαν ελληνικά και ανακάλυψαν ένα άλλο είδος γραφής που ονομάζεται Γραμμική Β’. Οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να διαβάσουν την Γραμμική Β’ η οποία είναι η πρώτη ελληνική γραφή.