«Διαιρέσεις (κάθετη διαίρεση με ή χωρίς υπόλοιπο»

Όταν έχω να κάνω μια κάθετη διαίρεση, κάνω τα παρακάτω βήματα με τη σειρά.

Όταν γνωρίζω τα πολλά και ψάχνω να βρω το ένα, τότε κάνω διαίρεση. Το σύμβολο της διαίρεσης είναι το :