«Κλάσματα & Δεκαδικοί»

  • Όταν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι ίσος με τον παρανομαστή, τότε λέμε ότι το κλάσμα είναι ίσο με τη μονάδα.

  • Όταν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι μικρότερος από τον παρανομαστή, τότε το κλάσμα λέμε ότι είναι μικρότερο από τη μονάδα.

  • Όταν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι μεγαλύτερος από τον παρανομαστή, τότε το κλάσμα λέμε ότι είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα.