«Κόμμα και αποσιωπητικά»

Το κόμμα και τα αποσιωπητικά είναι σημεία στίξης. Το κόμμα το χρησιμοποιούμαι να δείξουμε ένα πολύ μικρό σταμάτημα της φωνής και το βάζουμε όταν:

  • Θέλουμε να χωρίσουμε συνεχόμενες λέξεις που ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

     π.χ. Τα μήλα, το κρυφτό, το κηνηγητό και τα αγαλματάκια είναι παραδοσιακά παιχνίδια.

  • Θέλουμε να χωρίσουμε μικρές προτάσεις που βρίσκονται μέσα σε μια μεγάλη πρόταση.

      π.χ. Όταν πηγαίνουμε στην παραλία ξαπλώνουμε στις ξαπλώστρες, παίζουμε στην άμμο, κάνουμε βουτιές από τα βράχια, μαζεύουμε κοχύλια.

  • Η πρόταση αρχίζει με τα μόρια ΝΑΙ και ΌΧΙ.

    π.χ. Όχι, δε θα έρθω μαζί σου.

  • Χρησιμοποιούμε Κλητική πτώση.

    π.χ. Αλέξανδρε, μάζεψε τα παιχνίδια σου.

  • Όταν επεξηγούμε σαν να προσθέταμε μια φράση μέσα σε παρένθεση.

    π.χ. Ο Δίας, που ζούσε στον Όλυμπο, ήταν ο αρχηγός των θεών.

Τα αποσιωπητικά τα χρησιμοποιούμε όταν:

  • Θέλουμε να αποσιωπήσουμε κάτι είτε γιατί δεν θέλουμε να το πούμε, είτε γιατί αυτός που θα διαβάσει την πρόταση μπορεί να καταλάβει εύκολα τη συνέχειά της.

π.χ. Στα πολύ παλιά χρόνια . . . 

       Δεν ξέρω τι να πω . . . 

       Δώσ’ το μου γιατί αλλιώς . . .