«Κτητικές αντωνυμίες»

Αντωνυμίες ονομάζονται οι λέξεις που μπαίνουν στη θέση των ονομάτων. Κτητικές αντωνυμίες ονομάζονται οι λέξεις που φανερώνουν σε ποιον ανήκει κάτι και έχουν κι αυτές δυνατούς και αδύνατους τύπους.

  • Αδύνατοι τύποι: μου, σου, του, της, μας, σας, τους οι οποίοι ακολουθούν ονόματα.
  • Δυνατοί τύποι: ο δικός μου, η δική μου, το δικό μου.

π.χ. Αυτό είναι το δικό μου μολύβι. – Το μολύβι μου.

  • Ο προσωπικές αντωνυμίες βρίσκονται πριν ή μετά από ρήματα.

π.χ. Του  έδωσα τα πράγματά του.

       Δώσε μου τον κόκκινο φάκελο.

  • Οι κτητικές αντωνυμίες μπαίνουν μετά τα ουσιαστικά.

π.χ. Φόρεσε τη σάκα του.

      Έχασε το πορτοφόλι του.