«Κύρια και κοινά ουσιαστικά»

Στα κύρια ονόματα ή ουσιαστικά το πρώτο γράμμα το γράφουμε πάντα με κεφαλαίο και είναι τα ονόματα:

  • Ανθρώπων, ζώων, βαφτιστικά ή επίθετα, π.χ, Νταίζη, Γιάννης, Ιάκωβος.
  • Μηνών, ημερών, γιορτών, π.χ. Απρίλιος, Δευτέρα, Χριστούγεννα.
  • Πόλεων, χωριών, νησιών, βουνών, δρόμων, π.χ. Θεσσαλονίκη, Νάξος, Όλυμπος, Αγίου Κωνσταντίνου 33.
  • Θαλασσών, πελάγων, λιμνών, ποταμών, κόλπων, π.χ. Αιγαίο Πέλαγος, Παγασιτικός, Αβρακικός.
  • Εθνικά, π.χ. Ιταλός, Γερμανός, Έλληνας.
  • Έργων τέχνης, τίτλοι βιβλίων, τίτλοι εφημερίδων, π.χ. Ηλιάδα, Μόνα Λίζα του Πικάσο.

Τα επίθετα που προκύπτουν από τα παραπάνω εθνικά ονόματα δεν είναι κύρια, π.χ. ελληνικός -η-ο, ιταλικός-η-ο, γερμανικός-η-ο.

Όλα τα υπόλοιπα είναι κοινά ονόματα ή ουσιαστικά και γράφονται με μικρό το πρώτο τους γράμμα, π.χ. αυγό, καρέκλα, μήλο, ψυγείο, βιβλίο.