«Κυριολεξία και μεταφορά»

Κυριολεξία έχουμε όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις με την πραγματική τους σημασία. 

π.χ. Η Μαίρη φοράει ένα χρυσό δαχτυλίδι.

     Η μητέρα πέταξε τα σκουπίδια.

Μεταφορά έχουμε όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις με μια διαφορετική από την πραγματική τους σημασία για να τονίσουμε κάποια ιδιότητά τους.

     π.χ. Η ‘Αννα έχει χρυσή καρδιά.

               Ο Μάκης πέταξε από τη χαρά του.