«Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη»

Με την ανατολή του ήλιου Ο Οδυσσέας ξύπνησε και κατάλαβε πως βρισκόταν επιτέλους στην Ιθάκη. Η Αθηνά τον ενημέρωσε πως στο παλάτι του υπήρχαν πολλοί μνηστήρες που ήθελαν να πατρευτούν την Πηνελόπη.

Η Αθηνά μεταμόρφωσε τον Οδυσσέα σε ζητιάνο κι εκείνος πήγε στην καλύβα του Εύμαιου, του πιστού του χοιροβοσκού, για να περιμένει τον Τηλέμαχο. Μόλις αντικρύστηκαν αγκαλιάστηκαν κι έκλαιγαν για πολλή ώρα.

Την επόμενη ημέρα ο Οδυσσέας οήγε στο παλάτι ως ζητιάνος και μόνο ο Άργος, το πιστό σκυλί του, τον αναγνώρισε και μετά ξεψύχησε. Οι μνηστήρες τον κορόιδευαν και τον χλεύαζαν. Η Πηνελόπη μόλις έμαθε ότι ένας ξένος υπήρχε στο παλάτι, τον κάλεσε για να τον ρωτήσει αν ξέρει κάτι για τον άντρα της. Πρώτα όμως διέταξε την Ευρύκλεια, την πιο πιστή του σκλάβα, να του πλύνει τα πόδια. Αυτή τον αναγνώρισε αλλά ο Οδυσσέας της είπε να σωπάσει. Τέλος ο Οδυσσέας είπε στην Πηνελόπη ότι ο άντρας της θα γυρίσει σύντομα.