«Ο θυμός του Αχιλλέα»

Το δέκατο χρόνο του πολέμου μάλωσαν ο Αχιλλέας με τον Αγαμέμνονα για δύο σκλάβες, τη Χρυσηίδα και τη Βρισηίδα.

Ο Χρύσης, ο πατέρας της Χρυσηίδας πήγε στον Αγαμέμνονα και τον παρακάλεσε να του τη δώσει πίσω. Ο Αγαμέμνονας την έδωσε αλλά παρακάλεσε τον Απόλλωνα να τιμωρήσει τους Αχαιούς. Ο Απόλλωνας τότε πήρε το βέλος του και άρχισε να χτυπάει τους ανθρώπους και τα ζώα και έπεσε φοβερή αρρώστια.

Οι Αχαιοί ρώτησαν το μάντη Κάλχα γιατί τους είχε βρει η συμφορά αυτή και αυτός τους είπε ότι η αιτία ήταν ο Αγαμέμνονας. Ο Αγαμέμνονας έστειλε πίσω τη Χρυσηίδα και πρόσταξε να του φέρουν τη Βρισηίδα, τη σκλάβα του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας τότε θύμωσε και ορκίστηκε να μην ξαναπολεμήσει.