«Οι αριθμοί μέχρι το 1000»

Οι αριθμοί που έχουν δύο ψηφία ονομάζονται διψήφιοι και έχουν Δεκάδες (Δ) και Μονάδες (Μ), π.χ. ο αριθμός 31 έχει:

Οι αριθμοί που έχουν 3 ψηφία ονομάζονται τριψήφιοι και έχουν Εκατοντάδες (Ε), Δεκάδες (Δ) και Μονάδες (Μ), π.χ. ο αριθμός 142 έχει:

π.χ. 342 -> 3Ε 4Δ και 2Μ και μπορεί να γραφτεί με τη μορφή αθροίσματος: 300+40+2.

 

Όταν θέλουμε να γράψουμε τριψήφιο αριθμό, πρώτα γράφουμε τις Εκατοντάδες (Ε), μετά τις Δεκάδες (Δ) και τέλος τις Μονάδες (Μ).

Για να συγκρίνουμε τριψήφιους αριθμούς συγκρίνουμε πρώτα τις Εκατοντάδες (Ε). Αν οι Εκατοντάδες (Ε) είναι ίσες, τότε συγκρίνουμε τις Δεκάδες (Δ). Αν αυτές είναι ίσες, τέλος, συγκρίνουμε τις Μονάδες (Μ)

π.χ. 362 < 481 (σύγκριση στις Εκατοντάδες)

648 > 625 (σύγκριση στις Μονάδες)