«Οι βαθμοί του επιθέτου»

  • Παραθετικά λέγονται οι μορφές που παίρνουν τα επίθετα όταν κάνουμε σύγκριση και έχουν τρεις βαθμούς. Τον θετικό, τον συγκριτικό και τον υπερθετικό.
  • Ο θετικός βαθμός δηλώνει πώς είναι το ουσιαστικό.

π.χ. ψηλός –ή –ό, όμορφος -η -ο

  • Ο Συγκριτικός βαθμός συγκρίνει δύο πρόσωπα, ζώα, αντικείμενα ή καταστάσεις και μας λέει ότι ένα ουσιαστικό έχει ένα γνώρισμα σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό από ένα άλλο. Ο Συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται με δύο τρόπους.

Μονολεκτικά: π.χ. ψηλός, ψηλότερος – ψηλότερη – ψηλότερο

Περιφραστικά: πιο ψηλός – πιο ψηλή – πιο ψηλό

  • Ο απόλυτος  υπερθετικός βαθμός δηλώνει ότι το ουσιαστικό έχει γνώρισμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς να γίνεται σύγκριση με άλλα και σχηματίζεται ως εξής:

π.χ. ψηλότατος – ψηλότατη – ψηλότατο

    πολύ ψηλός – πολύ ψηλή – πολύ ψηλό

  •   Ο σχετικός υπερθετικός βαθμός ενός επιθέτου δηλώνει ότι το ουσιαστικό που συνοδεύει έχει ένα γνώρισμα σε μεγαλύτερο βαθμό από όλα τα όμοιά του.

π.χ. ψηλότερος – ψηλότερη – ψηλότερο

Ο πιο ψηλός – η πιο ψηλή – το πιο ψηλό