«Ονομασία συλλαβών»

Ανάλογα με τη θέση που έχει μια συλλαβή μέσα στη λέξη, ονομάζεται ληγουσα, παραλήγουσα, προπαραλήγουσα και η ονομασία των συλλαβών ξεκινάει πάντα από το τέλος.

  • Λήγουσα ονομάζεται η τελευταία συλλαβή μιας λέξης, 

π.χ. χαρτί, πληγή, νερό, παγωτό

  • Παραλήγουσα λέγεται η προτελευταία συλλαβή μιας λέξης, 

π.χ. καπέλο, μανιτάρι, πατάτα, μήλο

  • Προπαραλήγουσα λέγεται η τρίτη από το τέλος συλλαβή μιας λέξης,

π.χ. άνεμος, θάλασσα, άλογο, ποδήλατο