«Ουδέτερα ουσιαστιά σε -ο και -ι»

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε ο γράφονται με ο (όμικρον) και αυτά που τελειώνουν σε ι γράφονται με ι (γιώτα). 

π.χ. το μήλο, το τετράδιο, το παιδί, το αγόρι.

Εξαιρούνται και γράφονται με υ (ύψιλον) τα ουσιαστικά.

το βράδυ – τα βράδια, το δάκρυ – τα δάκρυα, το δίχτυ – τα δάκρυα, το στάχυ – τα στάχυα, το οξύ, το δόρυ.

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ο και τονίζονται στην λήγουσα ή την παραλήγουσα, τονίζονται σε όλες όλες τις πτώσεις και των δύο αριθμών όπως τονίζονται στην ονομαστική του ενικού αριθμού.

π.χ. το νερότου νερού, το ψυγείοτων ψυγείων

Το ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ο και τονίζονται στην προπαραλήγουσα και είναι σύνθετες λέξεις τονίζονται σε όλες όλες τις πτώσεις και των δύο αριθμών όπως τονίζονται στην ονομαστική του ενικού αριθμού.

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ο και τονίζονται στην προπαραλλήγουσα, κατεβάζουν τον τόνο κατά μια συλλαβή στη γενική ενικού και πληθυντικού αριθμού.

π.χ. το δάχτυλοτου δαχτύλου, το φάρμακοτων φαρμάκων

Όλα τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε , τονίζονται στη λήγουσα του ενικού και του πληθυντικού αριθμού.