«Παρατατικός και Αόριστος»

  • Μια λέξη είναι ρήμα όταν μας δείχνει ότι κάτι κάνω ή μια ενέργεια ή μια κατάσταση.

π.χ. εγώ καθαρίζω, αυτός δουλεύει, αυτοί κοιμούνται.

  • Όλα τα ρήματα έχουν χρόνους, δηλαδή μας δείχνουν το πότε γίνεται η πράξη αυτή.
  • Ο Ενεστώτας μας μιλάει για μια πράξη που γίνεται κάθε μέρα ή που γίνεται τώρα.

            π.χ. εγώ τρέχω, εσύ παίζεις, αυτός διαβάζει, κ.α.

  • Ο Παρατατικός μας μιλάει για μια πράξη που έγινε στο παρελθόν για πολλή ώρα.

          π.χ. εγώ έτρεχα, εσύ έπαιζες, αυτός διάβαζε, κ.α.

  • Ο Αόριστος  μας μιλάει για μια πράξη που έγινε στο παρελθόν για μια στιγμή.

          π.χ. εγώ έτρεξα, εσύ έπαιξες, αυτός διάβασε, κ.α.

  • Τα ρήματα  κλίνονται ως εξής:

  • Τα ρήματα που αρχίζουν από σύμφωνο στον Παρατατικό και στον Αόριστο παίρνουν μπροστά ένα ε- στο α’, β’, γ’ πρόσωπο ενικού αριθμού και γ’ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού, το οποίο τονίζεται.

π.χ. έτρεξα, έτρεξες, έτρεξε, έτρεξαν.

αλλά τρέξαμε, τρέξατε.