«Παρομοίωση»

Όταν θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα ένα πρόσωπο, ένα ζώο, ένα πράγμα ή μια ξεχωριστή ιδιότητα κάποιου, τότε το συγκρίνουμε με ένα άλλο πολύ γνωστό, το οποίο έχει την ίδια ικανότητα σε μεγαλύτερο βαθμό.

Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι έχουμε παρομοίωση. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε παρομοίωση είναι: σαν, όπως, λες και, μοιάζει με.

π.χ. Ο Άρης τρέχει σαν λαγός.

Ο Άλκης χοροπηδάει σαν κατσίκι.

Η Μάρθα περπατάει λες και είναι χελώνα.