«Που/πού και πως/πώς»

  • Οι λέξεις που δεν παίρνει τόνο όταν μπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορική αντωνυμία ο οποίος, η οποία, το οποίο, ενώ το πως δεν παίρνει τόνο όταν μπορεί να αντικατασταθεί από τη λέξη ότι. 

π.χ. Πού είναι το σακάκι μου;

 Αυτό είναι το βιβλίο που διαβάζω.

  • Η ερωτηματική αντωνυμία ποιο γράφεται με οι, ενώ το επίρρημα πιο με ι.

π.χ. Ποιο είναι πιο ακριβό;

     Ποιο σου αρέσει πιο πολύ;

  • Η ερωτηματική αντωνυμία ποια γράφεται με οι, ενώ το επίρρημα πια με ι.

π.χ. Ποια φούστα σου αρέσει πιο πολύ;

       Δεν ξέρω πια τι να φορέσω!