«Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών»

Όταν έχω να προσθέσω διψήφιους ή τριψήφιους αριθμούς, τότε μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1ος τρόπος – Υπολογίζω με το νου.

π.χ 264+523= _______

264+(500+20+3)= _______

Αναλύω τον δεύτερο αριθμό σε Εκατοντάδες, Δεκάδες και Μονάδες

(264+500)+20+3= _______

Προσθέτω στον πρώτο αριθμό τις Εκατοντάδες

764+20+3= _______

(724-20)+3= _______

Στη συνέχεια προσθέτω στον πρώτο αριθμό τις Δεκάδες

784+3 = 787

Τέλος προσθέτω τις Μονάδες και βρίσκω το αποτέλεσμα.

2ος τρόπος – Ανάλυση του αριθμού.

π.χ 264+523 = _______

(200+60+4) + (500+20+3) = _______

Αναλύω τους αριθμούς σε Εκατοντάδες, Δεκάδες και Μονάδες.

(200+500) + (60+20) + (4+3) = _______

Προσθέτω μαζί τις Εκατοντάδες, μαζί τις Δεκάδες και μαζί τις Μονάδες

700+80+7= 787

Βρίσκω το αποτέλεσμα.

3ος τρόπος – Προσθέτω κάθετα.

Γράφουμε προσεκτικά τους αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλο με προσοχή ώστε οι Μονάδες να είναι κάτω από τις Μονάδες, οι Δεκάδες κάτω από τις Δεκάδες και οι Εκατοντάδες κάτω από τις Εκατοντάδες. Θυμάμαι τα κρατούμενα!