«Προσωπικές Αντωνυμίες»

  • Προσωπικές αντωνυμίες ονομάζονται οι λέξεις που μπαίνουν στη θέση των ονομάτων και μας δείχνουν σε ποιον αναφερόμαστε.
  • Οι προσωπικές αντωνυμίες έχουν τους δυνατούς και τους αδύνατους τύπους.
  • Τους δυνατούς τύπους τους γνωρίζετε από την κλίση των ρημάτων δηλ. εγώ, εσύ, αυτός, εμείς, εσείς, αυτοί, αυτές, αυτά.
  • Αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας ονομάζονται οι σύντομες μορφές των προσωπικών αντωνυμιών, δηλαδή οι μονοσύλλαβες λέξεις: μου, σου, του, της, τη(ν)το, με, σε, σας, τους, τες, τα.

  • Οι αδύνατοι τύποι του γ’ προσώπου είναι ίδιοι με το οριστικό άρθρο. Για να τους ξεχωρίσουμε θυμόμαστε ότι τα άρθρα συνοδεύουν ουσιαστικά και οι προσωπικές αντωνυμίες ρήματα.

π.χ. Κάπου ξέχασα το βιβλίο μου. (άρθρο)

      Το βρήκα το βιβλίο μου. (αδύνατος τύπος προσωπικής αντωνυμίας)