«Προβλήματα»

Όταν έχω να λύσω ένα πρόβλημα, τότε προσπαθώ να βρω τις «κρυφές» λέξεις που θα με βοηθήσουν να το λύσω. Έτσι, όταν έχω ένα πρόβλημα:

  • Διαβάζω προσεκτικά το πρόβλημα όσες φορές χρειαστεί για να το καταλάβω και το χωρίζω σε δεδομένα και σε ζητούμενα.
  • Δεδομένα είναι αυτά που μας δίνει το πρόβλημα και Ζητούμενα είναι αυτά που μας ζητάει.

 

 

Όταν σ’ ένα πρόβλημα συναντάω τις λέξεις «και», «περισσότερα», «συνολικά», «όλα μαζί», τότε συνήθως κάνω πρόσθεση.

 

 

 

Όταν σε ένα πρόβλημα συναντάω τις λέξεις «λιγότερα». «έμειναν», «περίσσεψαν», «πόσα ρέστα», «φθηνότερα», «πόσο περισσότερα», συνήθως κάνω αφαίρεση.

 

 

 

 

Όταν βλέπω την ίδια ποσότητα πολλές φορές, τότε κάνω πολλαπλασιασμό.

 

 

 

 

Όταν γνωρίζω τα πολλά και ψάχνω να βρω το ένα.

Όταν θέλω να μοιράσω, να χωρίσω ή να κόψω μια ποσότητα σε ίσα μέρη, κάνουμε διαίρεση.