«Σύνθετες λέξεις»

Η ελληνική γλώσσα αποτελείται από πάρα πολλές λέξεις. Μπορούμε όμως να ενώσουμε δύο λέξεις και να φτιάξουμε και μια καινούρια λέξη που ονομάζεται σύνθετη λέξη.