«Συνώνυμες – Αντίθετες λέξεις»

Πολλές φορές όταν μιλάμε ή γράφουμε χρησιμοποιούμε διάφορες λέξεις ή φράσεις που μπορεί όμως να έχουν την ίδια σημασία. Αυτές οι λέξεις ονομάζονται συνώνυμες ή συνώνυμα και έχουν την ίδια σημασία.

Οι λέξεις που έχουν ακριβώς αντίθετη σημασία η μια από την άλλη λέγονται αντίθετες λέξεις ή αντίθετα.