«Τα άρθρα η και οι»

Ορισμένοι τύποι του οριστικού άρθρου ακούγονται το ίδιο αλλά γράφονται διαφορετικά.

 

 

Γράφουμε το η για ένα ζώο, πρόσωπο ή πράγμα θηλυκού γένους.

π.χ. η τσάντα, η αυλή, η κατσαρόλα

 

 

 

Γράφουμε το οι για πολλά ζώα, πρόσωπα ή πράγματα αρσενικού και θηλυκού γένους. 

π.χ. οι επιβάτες, οι θεατές, οι κάλτσες.