«Τα επίθετα σε -ινός, -ιμός, -ικός»

  • Τα επίθετα σείνος-η-ο φανερώνουν το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το ουσιαστικό που συνοδεύουν και τονίζονται στην προπαραλήγουσα.

      π.χ. πέτρα -> πέτρινος, πέτρινη, πέτρινο

  • Τα επίθετα σε –ινος-η-ο, τονίζονται στη λήγουσα.

      π.χ. φετινός, φετινή, φετινό

ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ:

– εινός   π.χ.   φωτεινός, υγιεινός, ταπεινός, ορεινός, ελεεινός, σκοτεινός, δανεικός 

υνός    π.χ.   επικίνδυνος, επώδυνος, υπεύθυνος, εύθυμος, πρόθυμος, ανώνυμος, επώνυμος

ηνός    π.χ.   φτηνός, άσχημος, διάσημος, περίφημος, επίσημος

οινός   π.χ.   κοινός, έτοιμος