«Το αόριστο άρθρο»

Οριστικό άρθρο είναι το ο, η, το που χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο.

π.χ. Η μαμά μαγειρεύει.

Αόριστο άρθρο είναι το ένας, μια, ένα που χρησιμοποιούμε για κάτι αόριστο, κάτι που δεν ξέρουμε.

π.χ. Μια μαμά μας έφερε γλυκά στο σχολείο.