«Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα, οι Στυμφαλίδες όρνιθες, οι στάβλοι του Αυγεία»

Στον επόμενο άθλο του, ο Ευρυσθέας διέταξε τον Ηρακλή να του φέρει ζωντανό το ιερό ελάφι της θεάς Άρτεμης. Μετά από ένα χρόνο που το κυνηγούσε ο Ηρακλής κατάφερε τελικά να το χτυπήσει ελαφρά μ’ ένα βέλος στο πόδι. Ο Ηρακλής το πήγε στον Ευρυσθέα όπου και το άφησε ελεύθερο.

Στη συνέχεια ο Ηρακλής πήγε στη λίμνη Στυμφαλία όπου ζούσαν οι Στυμφαλίδες όρνιθες, κάτι ανθρωποφάγα πουλιά. Ο Ηρακλής σκότωσε τα περισσότερα και τα υπόλοιπα έφυγαν μακριά και δεν ξαναγύρισαν.

Μετά από τις Στυμφαλίδες όρνιθες σειρά είχαν οι στάβλοι του Αυγεία τους οποίους ο Ηρακλής έπρεπε να τους καθαρίσει σε μια μέρα. Για να το καταφέρει αυτό έσκαψε στους στάβλους δύο βαθιά χαντάκια που έφταναν μέχρι τους ποταμούς Αλφειό και Πηνειό. Ο Ηρακλής έστρεψε το ρεύμα των ποταμών μέσα στα χαντάκια και έτσι τα νερά καθάρισαν τους στάβλους.