«Το Υποκείμενο»

Το Υποκείμενο μιας πρότασης είναι αυτό που απαντά στην ερώτηση «ποιος;», «ποια;», «ποιο;», «ποιες;» και μας δείχνει το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα που ενεργεί πάνω στο ρήμα. Το Υποκείμενο είναι πάντα σε Ονομαστική πτώση.

Ρήμα είναι η λέξη της πρότασης που απαντά στην ερώτηση «τι κάνει;» και μας δείχνει την ενέργεια του υποκειμένου.

π.χ.      Η    μαμά           μαγειρεύει.

             (Υ)                         (Ρ)

         «ποιος;»              «τι κάνει;»

 

Πολλές φορές το Υποκείμενο σε μια πρόταση παραλείπετε. Οι λέξεις αυτές συνήθως είναι οι προσωπικές αντωνυμίες: εγώ, εσύ, αυτός, εμείς, εσείς, αυτοί.

          Το Αντικείμενο της πρότασης είναι αυτό που απαντά στην ερώτηση «τι;», «ποιον;», «τίνος» και είναι σε πτώση Αιτιατική.

       π.χ. Η μαμά   μαγειρεύει   το φαγητό.

                (Υ)          (Ρ)            (Α)

        «ποιος;»    «τι κάνει;»  «τι μαγειρεύει;»