1. Παρατήρησε το ρήμα σε ποιο χρόνο είναι και κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι