1. Ποιοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την Πατρίδα τους και να ζητήσουν καταφύγιο στη Θήβα;